بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

برنامه ریزی ایستگاههای مختلف در pro-c

نشانگر را به سمت زمان های اجرا بچرخانید.اینجا جایی است که ما مدت زمان اجرای هر ایستگاه در برنامه را تعیین می‌کنیم.بیایید ده دقیقه در هر دو ایستگاه برنامه ریزی کنیم.این کار را با استفاده از + یا – انجام دهید تا به ده دقیقه برسید.سپس با استفاده از فلش سمت راست به ایستگاه دوم بروید و همین کار را تکرار کنید و زمان را روی ۱۰ دقیقه تنظیم کنید.میگذاریم بقیه ی ایستگاه ها روی صفر باقی بمانند زیرا ایستگاه های ۳ و ۴ به برنامه ی B اختصاص داده شده اند و به یک برنامه ریزی جداگانه نیاز دارند.شما متوجه خواهید شد که بعد از ایستگاه ها؛کنترلر کل زمان اجرای برنامه را به شما نشان می‌دهد که اسم این قابلیت محاسبه کننده ی کل زمان اجراست.

مرتبط

محتوا