بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

دفترچه راهنمای راه اندازی و برنامه ریزی کنترلر مدل X2شرکت هانتر

 در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر، شما می‌توانید یافتهای مهمی را دریافت کنید. این دفترچه نکاتی را در خصوص راه‌اندازی اولیه و برنامه‌ریزی این کنترلر فراهم می‌کند. به عنوان مثال، وقتی وای فای فعال است، عملکردهای کلید چرخشی و دکمه‌های فشاری به طور خودکار فعال می‌شوند و تمام تنظیمات از طریق نرم‌افزار آنلاین Hydrawise قابل دسترسی هستند. ایستگاه دستی، برنامه دستی و تست همه ایستگاه‌ها نیز از طریق کنترلر X2 قابل مدیریت می‌باشند.
توضیح زیر شکل سمت چپ بالای صفحه
وقتی وای فای روشن است، عملکردهای کلید چرخشی و دکمه های فشاری و همچنین برنامه و تنظیمات موجود کنترلر X2 غیرفعال می شوند. تمام برنامه ریزی از طریق نرم افزار آنلاین هیدرو وایز( Hydrawise) مدیریت می شود. ایستگاه دستی، برنامه دستی و تست همه ایستگاهها را می توان در کنترلر فعال کرد.

معرفی قسمتهای مختلف نمایشگر اصلی در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

1- نشانگر برنامه
2- ایستگاه درحال کار
3- روزهای خاموشی آبپاش
4- نماد زمان شروع آبیاری
5- نماد مدت زمان آبیاری
6- نماد ماه
7- نماد روز
8- سنسور باران/فعال/نادیده گرفته شده
9- بلوتوث روشن
10- وای فای روشن
11- روزهای هفته
12- روزهای فرد/زوج/فاصله میان آبیاری
13- حالت نشان دادن ساعت(قبل از ظهر/بعد از ظهر/24 ساعته)
14-  تنظیم فصلی(%)
علامت ،کلمه و لوگوهای  Bluetooth علائم تجاری ثبت شده متعلق به شرکتBluetooth SIG Inc هستند و هرگونه استفاده از این علائم توسط صنایع هانتر براساس مجوز انجام می شود.

تنظیم تاریخ و ساعت کنترلر در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

1- کلید چرخشی را در وضعیت تاریخ/ ساعت قرار دهید.
2- عدد مربوط به سال به صورت چشمک زن ظاهر می شود.با استفاده از دکمه های مثبت و منفی عدد سال را تنظیم کنید.دکمه جهت راست را برای انتقال به عدد ماه فشار دهید.
3- عدد مربوط به ماه  به صورت چشمک زن ظاهر می شود.با استفاده از دکمه های مثبت و منفی عدد ماه را تنظیم کنید.دکمه جهت راست را برای انتقال به عدد روز فشار دهید.
4- عدد مربوط به روز  به صورت چشمک زن ظاهر می شود.با استفاده از دکمه های مثبت و منفی عدد روز  را تنظیم کنید.دکمه جهت راست را برای انتقال به تنظیم ساعت  فشار دهید.
5- اعداد مربوط به ساعت نشان داده می شوند.برای انتخاب حالت نمایش ساعت در نمایشگر به صورت AM/PM (قبل از ظهر/بعدازظهر) و یا 24 ساعته از دکمه های مثبت و منفی استفاده کنید.
6- دکمه جهت راست را برای انتقال به عدد ساعت فشار دهید. با استفاده از دکمه های مثبت و منفی عدد ساعت را تنظیم کنید.
7- دکمه جهت راست را برای انتقال به عدد دقیقه ها  فشار دهید. با استفاده از دکمه های مثبت و منفی عدد دقیقه ها را تنظیم کنید.
کلید چرخشی را در وضعیت راه اندازی (RUN) قرار دهید.اکنون تاریخ و ساعت تنظیم شده است.
برای آبیاری خودکار ، کلید چرخشی باید در وضعیت راه اندازی(RUN) باشد.

تنظیم زمان شروع برنامه آبیاری در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

1- کلید چرخشی را در وضعیت زمانهای شروع قرار دهید.
2- دکمه PRG (برنامه ریزی) رافشار دهید و یکی از برنامه های A,B یا C را انتخاب کنید.
3- با استفاده از دکمه های مثبت و منفی زمان شروع آبیاری را تنظیم کنید.
4- برای انتقال به زمان شروع بعدی دکمه جهت راست را فشار دهید یا دکمه PRG را فشار دهید تا زمان شروع آبیاری در برنامه بعدی را تنظیم کنید.
حذف زمان شروع یک برنامه آبیاری
کلید چرخشی را در وضعیت زمانهای شروع قرار دهید و دکمه های مثبت و منفی را فشار دهید تا به ساعت 12 قبل از ظهر(نیمه شب)  برسید.در این حالت ،دکمه منفی را یک بار فشار دهید تا به وضعیت )OFFخاموش( برسید.
صفحه 2
تنظیم مدت زمان آبیاری هر ایستگاه
1- کلید چرخشی را در وضعیت مدت  زمان آبیاری ( RUN TIMES)قرار دهید.
2- از دکمه PRG(برنامه ریزی) برای انتخاب یکی از برنامه های آبیاری A,B یا C  استفاده کنید.
3- با استفاده از دکمه های مثبت و منفی مدت زمان آبیاری  ایستگاه نشان داده شده در نمایشگر را تنظیم کنید.
4- برای رفتن به ایستگاه بعدی دکمه جهت راست را فشار دهید.
5- مراحل 1 تا 4  را برای هر ایستگاه تکرار کنید.

تنظیم روزهای آبیاری در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

1- کلید چرخشی را در وضعیت روزهای آبیاری(WATER DAYS) قرار دهید.
2- آخرین برنامه آبیاری انتخاب شده) A,B یا C  ( در نمایشگر ظاهر می شود.برای جابجایی از یک برنامه به برنامه دیگر دکمه PRG (برنامه ریزی) را فشار دهید.
3- نشانگر پایین صفحه روز انتخابی فعلی را نشان می دهد.برای انتخاب روزهاا از دکمه های مثبت و منفی استفاده کنید و برای انجام آبیاری در روز انتخاب شده نماد قطره آب و برای انجام نشدن آبیاری در روز انتخابی نماد خط تیره پررنگ را انتخاب کنید.

انتخاب روزهای زوج یا فرد برای آبیاری

1- برای رسیدن به حالت زوج یا فرد بعد از رسیدن نشانگر به انتهای روزهای هفته دکمه جهت راست را فشار دهید تا به گزینه های  ODD( فرد) یا EVEN (زوج) برسید.
2- برای انتخاب یا لغو روزهای زوج یا فرد دکمه های مثبت و منفی را فشار دهید.

تنظیم فواصل روزانه آبیاری/آبیاری با فاصله در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

1- بعد از مرحله روزهای زوج یا فرد دکمه جهت راس را بزنید تا وارد مرحله تعیین فواصل روزانه برای آبیاری  یا روش آبیاری با فاصله شوید.
2- برای تنظیم روزهای فاصله دکمه های مثبت یا منفی را فشار دهید.
3- برای تنظیم تعداد  روزهای فاصله تا آبیاری بعدی دکمه های مثبت یا منفی را فشار دهید.

راه اندازی پمپ / شیر اصلی (P/MV)

برای انتخاب ایستگاه دکمه جهت راست را فشار دهید. برای  قطع یا وصل کردن(ON/OFF) جریان خروجی از ایستگاه به پمپ یا شیر اصلی دکمه مثبت یا منفی را فشار دهید (در حالت عادی گزینه P/MV برای همه ایستگاهها در حالت وصل (ON) است).

تنظیم فصلی در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

با استفاده از این قابلیت می توان همه مدت زمانهای آبیاری را بسته به شرایط محلی تغییر داد. برای تغییر مدت زمان اصلی آبیاری از 10 تا 200 درصد از دکمه های مثبت و منفی استفاده کنید.

کنترل دستی ایستگاه در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

1- کلید چرخشی را در وضعیت دستی (Manual) قرار دهید.
2- دکمه جهت راست را فشار دهید.برای تنظیم مدت زمان آبیاری دستی دکمه مثبت یا منفی را فشار دهید.
3- برای شروع آبیاری بلافاصله کلید چرخشی را در وضعیت راه اندازی(RUN) قرار دهید.

برنامه آبیاری دستی در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

1- کلید چرخشی را در وضعیت راه اندازی(RUN) قرار دهید.
2- دکمه جهت راست را فشار دهید و 3 ثانیه نگه دارید.
3- برای انتخاب برنامه دکمه PRG(برنامه ربزی)  را فشار دهید.
4- دکمه را رها کنید. پس از 2 ثانیه برنامه آبیاری شروع خواهد شد.
5- برای ادامه برنامه ریزی ایستگاه بعد، دکمه جهت راست را فشار دهید.

راه اندازی دستی و ادامه کار با یک لمس در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

1- دکمه جهت راست را  2 ثانیه نگه دارید.
2- برای انتخاب برنامه دکمه PRG(برنامه ربزی)  را فشار دهید.
3- برای انتخاب ایستگاه دکمه های چپ یا راست را فشار دهید.
4- برای تغییر مدت زمان آبیاری دکمه های مثبت یا منفی را فشار دهید.
5- بعد از یک مکث دوثانیه ای آبیاری آغاز می شود . در هر زمان  از اجرای چرخه دستی ، برای هدایت دستی آبیاری از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر از دکمه های جهت چپ و راست استفاده کنید.

برنامه آزمایشی در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

این قابلیت کلیه ایستگاهها را برای آزمایش مدت آبیاری فعال می کند.
1- دکمه PRG(برنامه ریزی)  را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.
2- ایستگاه شماره 1 در نمایشگر ظاهر می شود.برای تعیین مدت زمان آبیاری دکمه های مثبت یا منفی را فشار دهید.
3- دو ثانیه صبر کنید.همه  ایستگاهها برای آزمایش مدت زمان آبیاری فعال می شوند.

خاموشی سیستم در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

کلید چرخشی را در وضعیت سیتم خاموش (SYSTEM OFF) قرار دهید.تا وقتی کلید در در این وضعیت باشد هیچ برنامه آبیاری انجام نخواهد شد.

قطع قابل برنامه ریزی آبیاری در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

1- کلید چرخشی را در وضعیت سیتم خاموش (SYSTEM OFF) قرار دهید،منتظر بمانید تا کلمه OFF دیگر چشمک نزند.
2- برای تنظیم تعداد روزهای قطع آبیاری از دکمه های مثبت و منفی استفاده کنید.
3- کلید چرخشی را به وضعیت راه اندازی(RUN) برگردانید.تعداد روزهای باقی مانده قطع آبیاری در نمایشگر نشان داده می شود و پس از رسیدن تعداد این روزها به صفر ،آبیاری ازسرگرفته خواهد شد.برای لغو قطع آبیاری ،  کلید چرخشی را در وضعیت خاموش (OFF) قرار دهید، منتظر بمانید تا کلمه OFF دیگر چشمک نزندو سپس کلید چرخشی را به وضعیت راه اندازی(RUN) برگردانید.

بای پس/دورزدن سنسور در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

این قابلیت با نادیده گرفتن دستور قطع آبیاری از سوی سنسور اجازه ادامه آبیاری را می دهد.
1- کلید دور زدن سنسور را در حالت بای پس قرار دهید.
2- برای فعال سازی مجدد سنسور و اجازه خاموش کردن دستگاه توسط سنسور کلید  بای پس را به حالت فعال (ACTIVE) برگردانید.

نکات زمانبندی در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

هر برنامه آبیاری یک جدول زمانبندی است که شامل زمان/زمانهای شروع، مدت زمان اجرا و مسیرهای آبیاری    می باشد.
زمان شروع، زمانی از روز است که ایستگاههای پیش بینی شده در برنامه شروع به آبیاری می کنند.
زمان اجرا ، طول مدت  آبیاری در هر ایستگاه (زون)است.
برای اجرای کل برنامه یک زمان شروع لازم  است.

قابلیتهای پنهان و پیشرفته کنترلرX2 در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

قابلیت روش دستیابی

شرح قابلیت

نادیده گرفتن قابل برنامه ریزی سنسور 

دکمه منفی را نگه دارید،کلید چرخشی را در وضعیت زمانهای شروع قرار دهید. تنظیم هریک از ایستگاهها برای نادیده گرفتن فرمان قطع آبیاری از سوی سنسور.برای جابجایی و انتخاب ایستگاهها از دکمه های جهت چپ و راست و برای تفغییر وضعیت سنسور به حالت خاموش(OFF) از دکمه های مثبت و منفی استفاده کنید.

چرخه و خیساندن

دکمه مثبت را نگه دارید وکلید چرخشی را در وضعیت مدت زمان آبیاری قرار دهید،برای تنظیم زمان خیساندن دکمه PRG(برنامه ریزی) را فشار دهید. تنظیم حداکثر مدت آبیاری یک ایستگاه در یک مرحله و حداقل زمانی که آن ایستگاه باید قبل از انجام یک چرخه آبیاری دیگر صبر کند.این قابلیت مدت زمان آبیاری را به چند بخش تقسیم می کند تا از ایجاد رواناب جلوگیری شود.

ایجاد وقفه میان ایستگاهها

دکمه منفی را نگه دارید و کلید چرخشی را در وضعیت مدت زمان آبیاری قرار دهید. ایجاد مکث ( از چند ثانیه تا چند دقیقه) میان راه اندازی ایستگاهها

در یک مدت زمان آبیاری ببه منظور باز شدن آرام شیرها یا پرشدن مجدد تانکرهای آب  .

مخفی کردن برنامه ها

دکمه منفی را نگه دارید و کلید چرخشی را در وضعیت روزهای آبیاری قرار دهید. از دکمه های مثبت/منفی برای تعیین 4 تا 1 برنامه اضافی

برای پنهان کردن استفاده کنید.وضعیت شماره 1  فقط برنامه A و زمان شروع 1 را نشان خواهد داد.در وضعیت شماره 4   تمام برنامه ها و زمانهای  شروع نشان داده خواهد شد.

ایجاد وقفه برنامه ریزی شده  در عملکرد سنسور کلیک

دکمه مثبت را نگه دارید و کلید چرخشی را در وضعیت خاموش(OFF) قرار دهید. تنظیم تعداد روزهای توقف آبیاری بعد از فعال شدن و بازیابی سنسور.

جمع کل مدت زمان آبیاری

کلید چرخشی را در وضعیت مدت زمان آبیاری قرار دهید.وقتی ایستگاه شماره یک در نمایشگر ظاهر شد دکمه جهت چپ را فشار دهید ،برای انتخاب یک برنامه دیگر دکمه PRG را فشار دهید. محاسبه جمع کل مدت آبیاری در یک برنامه و  نمایش

آن در زمان شروع برنامه.

حافظه قابل بازیابی سریع 

برای ذخیره برنامه دکمه های مثبت و PRG را نگه دارید .

برای بازیابی برنامه دکمه های منفی و PRG را نگه دارید .

ذخیره تمام اطلاعات برنامه ها برای بازیابی در زمانی دیگر.

ریست کامل کنترلر

دکمهPRG را نگه دارید و دکمه ریست را فشار دهید. بازگرداندن دستگاه به تنظیمات پیش فرض کارخانه ای و پاک کردن برنامه های آبیاری و تنظیمات.

چک سریع

دکمه های مثبت،منفی،چپ،راست را باهم فشار دهید سپس دکمه مثبت را فشار دهید. چک کردن تمام ایستگاهها از نظر اشکلات سیم کشی

راهنمای رفع مشکل در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

مشکل نشان داده شده در نمایشکر علت

راه حلها

نشان دادن کلمه ERR (خطا)
با یک شماره 
وجود اتصالی در سیم کشی میدانی،خرابی سونلوئید سیم کشی میدانی شیرها و سونلوئیدها را بررسی کنید.یک دکمه را برای پاک شدن کلمه ERR   از نمایشگر فشار دهید.
نشان دادن عبارت  P ERR  وجود اتصالی در سیم کشی پمپ/شیر اصلی/ سونلوئید سیم کشی و سونلوئید  شیرها و پمپ را بررسی کنید.
نشان دادن عبارت  SP ERR ارور یا خطای تلفن هوشمند .وجود نویز الکتریکی در نزدیکی اتصال به کنترل از راه دور یا دیگر دستگاههای هوشمند اتصالات  را از منابع نویز الکتریکی دور کنید. 
نمایشگر آیکن آبیاری را نشان    می دهد ولی کاری انجام        نمی شود. وجود اشکال در سیم کشی میدانی.وجود اشکال در سونلوئیدها.کافی نبودن فشار آب در سیستم سیم کشی میدانی را بررسی کنید( با ولت متر).سونلوئیدهای شیرها را بررسی کنید.باز بودن شیر اصلی آب را بررسی کنید.
صفحه نمایش بدون حرکت یا به هم ریخته نوسان برق کنترلر را ریست کنید.
قطع نکردن آبیاری توسط سنسور باران برداشته نشدن جامپر از ترمینال داخل کنترلر.قرار داشتن کلید سنسور در حالت بای پس جامپر را از ترمینالهای SEN (سنسور) خارج کنید .کلید سنسور را در حالت فعال (ACTIVE)  قرار دهید.
انجام آبیاری مداوم توسط کنترلر تعیین تعداد زیاد زمانهای شروع آبیاری در یک برنامه آبیاری ، یک زمان شروع همه ایستگاهها را فعال می کند. زمانهای غیر ضروری شروع را حذف کنید.

تاییدیه انطباق با دستورالعملهای کمیسون مخابراتی فدرال امریکا(FCC)  در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و مشخص شده است که با محدودیتهای یک دستگاه دیجیتال کلاس B مطابق با بخش 15 قوانین FCC مطابقت دارد . این محدودیتها برای حفاظت منطقی در برابر تداخل مضر در تاسیسات مسکونی طراحی شده اند . این دستگاه انرژی امواج رادیویی را تولید و استفاده می کند و می توانند انرژی فرکانس رادیویی را ساطع کند و اگر مطابق با دستورالعمل نصب و استفاده نشود ، ممکن است باعث تداخل مضر در ارتباطات رادیویی شود . با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که تداخلی در یک نصب خاص رخ ندهد. اگر این دستگاه باعث تداخل مضر در دریافت امواج رادیو یا تلویزیون شود ، که می تواند با خاموش و روشن کردن تجهیزات مشخص شود ، توصیه می شود تا با یک یا چند اقدام زیر تداخل را اصلاح کنید :
تغییر جهت یا تغییر مکان آنتن دریافتی
افزایش فاصله  میان تجهیزات و گیرنده
وصل تجهیزات به یک خروجی در مداری متفاوت با مداری  که گیرنده به آن متصل است
مشورت با فروشنده یا تکنسین مجرب رادیو برای کمک به رفع تداخل

عملکرد این دستگاه با بخش 15 قوانین FCC مطابقت دارد.بهره برداری از این دستگاه منوط به شرایط زیر است :

1- این دستگاه باعث تداخلات رادیویی مضر نشود.
2- این دستگاه باید هرگونه تداخل دریافتی ازجمله تداخلاتی که ممکن است باعث عملکرد نامطلوب دستگاه شود را بپذیرد.
هرگونه تغییرات یا اصلاحات در این دستگاه که صریحاً توسط شرکت صنایع هانتر تأیید نشده باشد ممکن است اجازه کار با این دستگاه را از شما سلب کند. درصورت لزوم و برای دریافت راهنمایی های بیشتر با نماینده شرکت هانتر یا یک تکنیسین رادیو/ تلوزیون مشورت کنید.

الزامات ایمنی و استفاده از دستگاه‌های مجهز به وای فای در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

در موقعی که کنترلر آبیاری با یک دستگاه جانبی دارای وای فای استفاده شود ، موارد زیر لازم الاجرا می باشد. :
در اجرای الزامات تعیین شده توسط FCC  در رابطه با انتشار امواج رادیویی از دستگاههای موبایل و تجهیزات  انتقال رادیویی ، هنگام کار با دستگاه فاصله 20 سانتیمتر یا بیشتر  میان آنتن این دستگاهها و افراد باید رعایت شود. برای اطمینان  از رعایت  این دستورالعمل استفاده از دستگاه در فاصله کمتر از میزان یاد شده توصیه نمی شود.آنتن/آنتنهای مورد استفاده توسط فرستنده این دستگاه نباید با آنتن یا فرستنده سایر دستگاهها هم مکانی یا ارتباط داشته باشد.

اطلاعیه انطباق با دستورالعملهای نهاد  توسعه علمی و اقتصادی کانادا (ISED)  در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

این دستگاه مشمول معافیت صادره از سوی  نهاد توسعه علمی و اقتصادی کانادا برای تجهیزات گیرنده/فرستنده از می باشد .
بهره برداری از این دستگاه منوط به شرایط زیر است :
1- این دستگاه باعث تداخلات رادیویی نشود.
2- این دستگاه باید هرگونه تداخل دریافتی ازجمله تداخلاتی که ممکن است باعث عملکرد نامطلوب دستگاه شود را بپذیرد.
تاییدیه انطباق با دستورالعملهای کشورهای اروپایی(CE)
بدینوسیله شرکت صنایع هانتر تصریح می کند که این محصول مطابق استانداردها و دستورالعملهای سازگاری الکترو مغناطیسی2014/30/EU)  ( ولتاژ پایین (2014/35/EU) و تجهیزات رادیویی (2014/53/EU) اروپا می باشد.

اطلاعات مربوط به بلوتوث در دفترچه راهنمای کنترلر مدل X2شرکت هانتر

فرکانس و باند عملیاتی : 2400  تا 2480 مگاهرتز
بلوتوث :
 حداکثرتوان انتقال کمتر از   dBm EIRP20
بلوتوث کم قدرت :
حداکثر قدرت چگالی طیفی کمتر از   dBm /Mhz EIRP10
بازرگانی خسروی، به عنوان تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران، ارائه دهنده خدماتی چون گارانتی معتبر و رسمی، مشاوره و مهندسی پروژه، و اراه راه‌کارهای جامع و مقرون به صرفه می‌باشد. مشتریان می‌توانند از بهترین قیمت‌ها و خدمات با کیفیت این بازرگانی بهره‌مند شوند.

مرتبط

محتوا