بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

ویدئو تنظیم پمپ PRO-C

 

نشانگر را به سمت پمپ بچرخانید.در این بخش شما می‌توانید پمپ را خاموش و روشن
کنید.یا آن را یه طور مستقل برای ایستگاه های متفاوت با استفاده + و – تنظیم کنید.
در صورت پیش فرض،پمپ برای همه ی ایستگاه ها فعال و روشن است.

مرتبط

محتوا