نمایش دادن همه 3 نتیجه

کنترلر بدون درب 4 ایستگاه شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • قابلیت کارکرد آسان
 • قابلیت سازگاری با سنسورهای تولیدی شرکت هانتر
 • تنظیم برنامه آبیاری به صورت سالانه
 • قابلیت ارسال فرمان به 3 شیربرقی به طور همزمان
 • مدت زمان قابل تنظیم برای هر ایستگاه 4 ساعت
 • دارای باتری لیتیوم قابل تعویض جهت حفظ برنامه کنترلر در صورت قطع برق
 • قابل مصرف برای آبیاری هوشمند باغ
 • برق ورودی 230/240 VAC و خروجی  VAC24

کنترلر بدون درب 6 ایستگاه شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • قابلیت کارکرد آسان
 • قابلیت سازگاری با سنسورهای تولیدی شرکت هانتر
 • تنظیم برنامه آبیاری به صورت سالانه
 • قابلیت ارسال فرمان به 3 شیربرقی به طور همزمان
 • مدت زمان قابل تنظیم برای هر ایستگاه 4 ساعت
 • دارای باتری لیتیوم قابل تعویض جهت حفظ برنامه کنترلر در صورت قطع برق
 • قابل مصرف برای آبیاری هوشمند باغ
 • برق ورودی 230/240 VAC و خروجی  VAC24

کنترلر بدون درب 8 ایستگاه شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • قابلیت کارکرد آسان
 • قابلیت سازگاری با سنسورهای تولیدی شرکت هانتر
 • تنظیم برنامه آبیاری به صورت سالانه
 • قابلیت ارسال فرمان به 3 شیربرقی به طور همزمان
 • مدت زمان قابل تنظیم برای هر ایستگاه 4 ساعت
 • دارای باتری لیتیوم قابل تعویض جهت حفظ برنامه کنترلر در صورت قطع برق
 • قابل مصرف برای آبیاری هوشمند باغ
 • برق ورودی 230/240 VAC و خروجی  VAC24