نمایش دادن همه 2 نتیجه

ابپاش PSU_04 8A شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 1/2 تا 5/1 متر
 • فشار توصیه شده بین 1/4 تا 2/8 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 40 الی 660 لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 1 تا 360 درجه
 • دارای دو فیلتر در قسمت انتهای بدنه و نازل جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای نازل های متنوع برای شعاع پاشش متفاوت

ابپاش های PGP شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 3/4 اینچ
 • شعاع پاشش از 6/5 تا 15/5 متر
 • فشار توصیه شده بین 2 تا 5 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 2 الی 55  لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 40 تا 360 درجه
 • دارای  فیلتر در قسمت انتهایی بدنه  جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای 12 نازل  متنوع برای شعاع پاشش متفاوت
 • دارای پیچ تنظیم کننده شعاع پاشش