بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

آبپاش مخفی شونده تنظیمی I-90-36V

مزیتهای اصلی

 • فناوري پورت فشار و نازلهاي سه گانه جلویی مدل (90-I) یا نازلهاي سه گانه مخالف (مدل I-90-ON) باعث ایجاد هماهنگی استثنایی نازلها براي کار در حالت تمام دایره یا بخشی از دایره می شود
 • امکان چرخش به صورت تمام دایره و بخشی از دایره در یک مدل باعث انعطاف در گزینه هاي نصب و کاهش قطعات مورد نیاز می شود
 • شیر کنترل تخلیه از زه کشی سرپایینی جلوگیري می کند( تا ارتفاع 2 متر )

مشخصات عملیاتی

 • تعداد نازل قابل انتخاب مدل i8 : I-90 عدد
 • شعاع پاشش مدل i20.1 : I-90 ADV تا 29.6 متر
 • شعاع پاشش مدل 22.3i : I-90 V36 تا 31.4 متر
 • حجم آب خروجی مدل i6.7 : I-90 ADV تا 19.04 متر مکعب در ساعت ؛ 111.7 تا 317.4 لیتر در دقیقه
 • حجم آب خروجی مدل i6.93 : I-90 V36 تا 18.92 متر مکعب در ساعت ؛ 115.5 تا 315.3 لیتر دردقیقه
 • محدوده فشار توصیه شده : 5.5 تا 8.3 بار؛ 550 تا 830کیلوپاسکال
 • محدوده فشار عملیاتی : 5.5 تا 8.3 بار؛ 550 تا 830کیلوپاسکال
 • میزان بارش : حدود 19 میلی متر در ساعت
 • مدت گارانتی : 5 سال

آپشنهاي نصب شده در کارخانه

 • نشانگر آب بازیافتی

آپشنهاي نصب شده در کارخانه

 • کیت درپوش لاستیکی 
 • درپوش چمنی
 • اتصالات متحرك 11/2 PVC اینچ (40 میلی متر)

مرتبط

محتوا