بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

نازل SHORT RADIUS 2H

مزیتهای اصلی

  • استفاده از جریان آب کم بهمنظور آبیاری کنترل شده فضاهای متراکم
  • مطابقت با دبی تعیین شده حد اکثر 114 لیتر در ساعت با فشار 2.1 بار ؛ 210 کیلوپاسکال برای سیسمهای آبیاری میکرواسپری
  • ساخته شده برای کار مداوم و طولانی به عنوان یک راه حل بالاسری برای فضاهای کوچک

مشخصات عملیاتی

  • فشار عملیاتی توصیه شده : 2.1 بار ؛ 210 کیلوپاسکال
  • قابل نصب روی پاپ آپ بدنه های PRO-SPRAY PRS30 پاپ آپ برای تنظیم فشار در حد 2.1 بار ؛ 210 کیلوپاسکال

مرتبط

محتوا