بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

نازل MP1000-210

مزیتهای اصلی

 • کمترین میزان بارندگی در صنعت آبیاري با حدود 10 میلی متر در ساعت
 • تطبیق میزان بارش براي سادگی و انعطاف در طراحی آبیاري
 • قابلیت پاپ آپ دوبل از نازل در برابر زباله هاي خارجی محافظت می کند
 • یکنواختی توزیع بالا براي یک چشم انداز سالم و حداکثر بهره وري آب

قابلیتهای اضافی

 • مقاومت در برابر باد، جلوگیري از مه پاشی با فنآوري چند جریانی
 • براي مقاومت در برابرتخریب ، زاویه پاشش تنها زمانی قابل تنظیم است که روتور MP در حال کار باشد
 •  فیلترهاي صفحه اي قابل جداسازي براي جلوگیري از گرفتگی شکاف نازل
 •  کد گذاري رنگی نازلها براي شناسایی آسان در محل کار

مشخصات عملیاتی

 • کاهش شعاع پاشش به میزان حدود 25 درصد در تمام مدل ها
 • فشار عملیاتی پیشنهادي : 2.8 بار ؛ 280 کیلو پاسکال
 • حداقل شعاع قابل تنظیم در شرایط فشار 2.1 بار ؛ 210 کیلوپاسکال
 • مدت گارانتی : 3 سال

آپشنها

 • امکان نصب روي بدنه آبپاش افشانه اي 40 -PRS براي تنظیم فشار تا 2.8 بار؛280 کیلوپاسکال به منظور تنظیم شعاع اسمی پاشش
 • امکان نصب روي بدنه آبپاش افشانه اي PRS30 براي تنظیم فشار تا 2.1 بار؛210 کیلوپاسکال به منظور تنظیم شعاع حداقلی پاشش

مرتبط

محتوا