بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

تنظیم زمان شروع برنامه node

تنظیم زمان شروع آبیاری برنامه node

 

بعد از اینکه تاریخ و زمان رو تنظیم کردیم می تونیم یک برنامه وارد کنیم. یک برنامه گروهی از نقاط است که برنامه زمانی یکسانی دارند. بنابراین اگر همه ی نقاط شما برنامه زمانی یکسانی دارند شما میتوانید تنها از یک برنامه استفاده کنید.

اما اگر بعضی از نقاط نیاز به آبیاری بیشتر یا کمتر از بقیه داشت شما باید آن ها را با توجه به نیاز آبیاری در برنامه های جداگانه قرار دهید.
برای مثال شاید شما مناطقی را داشته باشید که به تازگی در آنجا چیزی کاشتید که ممکن است به دوبار آبیاری در روز احتیاج داشته باشد و حتی ممکن است در مناطقی درخت های میوه ای داشته باشید که نیاز به آبیاری روزانه ندارند و یک بار در هفته برایشان کافی است.
در چنین مواقعی شما باید مناطق را در دو برنامه جداگانه قرار بدهید. برای مثال : منطقه A و منطقه B

هرکدام از این برنامه ها باید زمان شروع، زمان کارکرد و روزهای آبیاری خودشان را داشته باشند.
برای تنظیم زمان شروع در دستگاه، شما باید از دکمه ی وسط استفاده کنید تا به ویژگی دوم بروید که زمان شروع اول را برای برنامه A نشان می دهد. به یاد داشته باشید که این زمان شروع ها برای برنامه هستند نه منطقه خاصی.
با فشار دادن و نگه داشتن دکمه ی مثبت (+) زمان شروع را تنظیم می کنیم و روی ساعت پنج عصر قرارش میدهیم.زمان شروع دوم، سوم و چهارم هم در دستگاه موجود هستند.
فلش سمت راست شما را به اول برمیگرداند ولی ما به زمان شروع دوم میرویم. از حالت خاموش با استفاده از تفریق (-) تا ساعت 7 عصر به عقب برمیگردیم.

الا زمان شروع دوم شما در ساعت 7 عصر هست.
درمجموع شما چهار زمان شروع برای برنامه دارید.این ها زمان های شروع برای مناطق نیستند،زمان های شروع برای برنامه هستند.
برای حذف کردن زمان شروع برنامه به زمانی که می خواهید حذفش کنید بروید.
از (+) برای بالا بردن زمان از ساعت 7 تا 11:45 استفاده کنید و درست قبل از اینکه ساعت به 00:00 برسد،پاک خواهد شد.
زمان درست در ساعت 00:00 پاک خواهد شد نه 12 ظهر.
حالا که کارتان با زمان شروع دوم تمام شد؛ می توانید با استفاده از دکمه ی وسط به صفحه ی اصلی برگردید و ببینید که تنها یک زمان شروع در ساعت 5 عصر دارید.

مرتبط

محتوا