بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

تنظیم روزهای آبیاری در کنترلر node

تنظیم روزهای آبیاری در کنترلر node

مرحله آخر تنظیم کنترلر node در روزهای آبیاری است. شما می توانید از بین روزهای خاص برای آبیاری انتخاب کنید برای مثال : دوشنبه، چهارشنبه، جمعه
همچنین می توانید از حالت زوح و فرد انتخاب کنید. روزهای فرد 1،3،5،7 هستند و روزهای زوج 2،4،6،8
آخرین حالتی که می توان انتخاب کرد، حالت فاصله نام دارد. شما می توانید یک عدد انتخاب کنید؛ مانند 10 به این معنی که هر ده روز یک بار آبیاری انجام شود.

برای تنظیم آبیاری با دستگاه در روزهای هفته از دکمه ی وسط استفاده میکنیم تا به صفحه ای برسیم که در آن روز آبیاری نشان داده شده.
از فلش سمت راست استفاده می کنیم و حرکت می کنیم تا به چهارشنبه برسیم. اگر نمی خواهیم که در چهارشنبه آبیاری انجام شود از دکمه ی منفی (-) استفاده می کنیم.

دستگاه به صورت خودکار روی پنج شنبه می رود و اگر میخواهیم در پنج شنبه آبیاری انجام شود، از دکمه ی مثبت (+) و اگر نمی خواهیم از دکمه ی منفی (-) استفاده می کنیم.

با پیشروی، مکان نما هم به جلو حرکت می کند. برای مثال اگر می خواهید در روزهای فرد آبیاری انجام شود وقتی با استفاده از فلش سمت راست به آخرین روز هفته می رسید، فلش سمت راست را مجدد فشار میدهید روزهای فرد نشان داده می شود از دکمه ی مثبت (+) برای انتخاب روزهای فرد و از منفی (-) برای حذف کردن روزهای زوج استفاده میکنیم که به این معناست تنها در روزهای فرد آبیاری انجام می شود.

وقتی که کارتان تمام شد با استفاده از از دکمه ی وسط به صفحه ی اصلی برمیگردیم. یکی دیگر از گزینه های موجود این است که با استفاده از فلش چپ به عقب برگردید و وقتی که به روز اول هفته رسیدید دوباره فلش چپ را فشار دهید تا وارد حالت فاصله شوید.این عدد نشان دهنده ی این است که چند روز طول می کشد تا ابیاری دوباره انجام شود.
هر 8 روز یک بار ، هر 9 روز یک بار یا حتی هر 10 روز یک بار
اگر میخواهید از حالت فاصله خارج شوید،از فلش چپ استفاده کنید و این کارش را به حالت هفت روزه برمیگرداند.

 

مرتبط

محتوا