بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

تنظیم برنامه روز های آبیاری کنترلر pro c

تنظیم برنامه روز های آبیاری کنترلر pro c

نشانگر را به سمت روزهای آبیاری بچرخانید.

بیایید طوری برنامه ریزی کنيم که دستگاه کنترلر هر روز به جز پنج شنبه که روز چمن زنی است آبیاری کند. برای فعال کردن یک روز ، + را فشار دهید و برای غیر فعال یک روز کلید – را فشار دهید.

+ را برای دوشنبه،سه شنبه و چهار شنبه فشار می‌دهیم و برای پنج شنبه از – استفاده می کنیم تا آبیاری انجام نشود و دوباره از + برای جمعه،شنبه و یکشنبه استفاده می کنیم.

چراغ چشمک زن به اول هفته برمی‌گردد و خواهید دید که یک دایره فقط روی پنج شنبه است که به معنای روز بدون آبیاری است.

مرتبط

محتوا