بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

تنظیم زمان شروع برنامه کنترلر pro-c

تنظیم زمان شروع برنامه کنترلر pro-c

 

نشانگر را به سمت زمان شروع بچرخانید صفحه نمایش اولین زمان شروع برنامه ی A را نشان می‌دهد. با استفاده از کلید مثبت یا منفی زمان شروع را روی ساعت ۶ صبح تنظیم می‌کنیم. از آنجایی که می‌خواهیم بیشتر از یک بار در روز آبیاری شود،با استفاده از فلش سمت راست به دومین زمان شروع برنامه ی A می‌رویم.

با استفاده از کلید مثبت زمان را روی ساعت ۱۰ صبح تنظیم می‌کنیم که دومین چرخه ی کامل برای برنامه خواهد بود. ما به سومین زمان شروع هم نیاز داریم پس با استفاده از فلش سمت راست این کار را انجام می‌دهیم. این دفعه با استفاده از کلید منفی،به ساعت ۲ شب برمیگردیم.و برای چهارمین و آخرین زمان شروع،با استفاده از ‌کلید منفی زمان را روی ساعت ۹ تنظیم می‌کنیم.برای پاک کردن یک زمان شروع،باید زمان را به بعد از ساعت ۱۱:۴۵ ، برسانید تا صفحه نمایش OFF را نشان بدهد‌. حالا شما فقط سه زمان شروع در برنامه دارید‌.

مرتبط

محتوا