بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

همگام سازی سنسور خاک با سولار سینک

همگام سازی سنسور خاک با سولار سینک

 

ما قبلا در مورد وصل کردن سنسور خاک به کنترلرهای هانتر صحبت کرده ایم.اما اگر قصد دارید از آن به همراه سولارسینک بی سیم یا سیمی استفاده کنید،وصل کردن اجزا به یکدیگر مقداری متفاوت است.سنسور خاک با سولار سینک یک ترکیب فوق العاده است.
زیرا در حالی که سولارسینک،زمان اجرا را با توجه به آب و هوا تنظیم میکند،سنسور خاک وقتی خاک رطوبت زیادی دارد،مانع آبیاری میشود.
هنگام اتصال ماژول سنسور خاک به کنترلر X-Core یا کنترلری که دارای سولارسینک است،به جای اتصال سیم های سفید سنسور خاک به پایانه های سنسور کنترلر،همان طور که قبلا آموزش داده شد،شما باید سیم مشترک را قطع کنید.

پایانه های سنسور کنترلر طبق معمول به سولارسینک اختصاص داده میشود.
پس ما از یک وقفه مشترک استفاده خواهیم کرد، تا اجازه دهیم سنسور خاک مانع آبیاری شود.برای قطع کردن سیم مشترک،سیم مشترک را ببرید.یک سیم سفید را از ماژول سنسور خاک به هر یک از ورودی های خالی وصل کنید. هم اکنون اتصال کامل شده است. اگر میخواهید سنسور خاک را به یک دستگاه I-Core وصل کنید؛که از قبل از سولارسینک بی سیم یا سیمی استفاده میکند؛باید هردو دستگاه را به طور جداگانه در فیس پک، پیکربندی کنیم.هم چنین در I-Core ما حداقل دو،اگر نه سه ورودی سنسور مستقل داریم؛که میتوانیم سخت افزار را به صورت فیزیکی متصل کنیم.طبق معمول هنگام اتصال سولارسینک به کنترلر I-Core ، سیم های سولارسینک باید متصل شوند تا پایانه های سنسور در کنترلر تنظیم شوند. به طوری که کنترلر بتواند به ورودی های باران و انجماد پاسخ دهد.از آنجایی که ما در حال ترکیب یک سنسور دیگر هستیم و کنترلر I-Core بیشتر از یک محموعه از سنسورهای ورودی دارد،میتوانید سنسور خاک را به مجموعه ی دوم پایانه های سنسور متصل کنید.

S3 یا S2 در نسخه ی اهنی این کنترلر،هنگامی که سولارسینک به S1 و سنسور خاک به S2 وصل شدند،باید آنها را در فیس پک پیکربندی کنید.
ابتدا مطمئن شوید تنظیمات فصلی به سولارسینک در همه ی برنامه هایی که میخواهید کنترل کند، واگذار شده است.به خاطر داشته باشید که این توسط برنامه انجام میشود.
پس شما ممکن است به برنامه ای نیاز داشته باشید که تمام نقاطی را که نمی خواهید توسط سولارسینک کنترل شود را در بربگیرد.هم چنین مطمئن شوید که SEN1 به عنوان سولارسینک و SEN2 یا SEN3 به عنوان سنسور خاک پیکربندی شده اند.

این کار با چرخاندن نشانگر به طرف ویژگی های پیشرفته،انتخاب کردن پیکربندی سنسور و تغییر دادن SEN1 به سولارسینک انجام میشود.
ولی گزینه ی SEN2 میتواند همان کلیک باقی بماند زیرا سنسور خاک یک سنسور از نوع کلیک است.در نهایت باید مشخص کنید که کدام ایستگاه ، تحت تاثیر سنسور خاک قرار بگیرد .این کار وقتی نشانگر روی تنظیم عملکرد قرار بگیرد،انجام میشود.
در اینجا میتوانید سنسورهایی که میخواهید برای هر ایستگاه فعال کنید،تعیین کنید.

برای مثال اگر میخواهید زمان شروع به کار ایستگاه یک بر اساس داده های جمع آوری شده توسط سولارسینک تنظیم شودريالاما نمیخواهید هنگامی که رطوبت توسط سنسور خاک تشخیص داده شد،متوقف شود،میتوانید علام تیک را روی SEN1 بگذارید تا سولارسینک را فعال کنید ولی علامت تیک را از SEN2 پاک کنید تا سنسور خاک را در این منطقه خاص غیرفعال کنید.
به یاد داشته باشید که این کار منطقه به منطقه انجام خواهد شد.هنگام اتصال سنسور خاک به یک کنترلر ACC که از سولارسینک استفاده میکند،می خواهیم این دو سیستم را جداگانه روی پایانه های خودشان وصل کنیم و هر یک از قطعات را به طور جداگانه در فیس پک نقشه برداری کنیم.
سولارسینک به پایانه های ET در کنترلر ACC وصل شده است.
معمولا عملکرد بارانی سولارسینک،به یکی از چهار پایانه سنسور،معمولا S1 نگاشت میشود.
گاهی اوقات عملکرد انجماد نیز به یک ترمینال دیگر مانند S2 نگاشت میشود.

میتوانید سنسور خاک را به پایانه های سنسور استفاده نشده در کنترلر متصل کنید.در ACC این امکان وجود دارد که دو یا سه ماژول مختلف سنسور خاک،به پایانه های کلیکی مختلف متصل شوند.به این ترتیب میتوانید سنسورهای مختلفی داشته باشید که برنامه های مرتبط با مناطق مختلف را خاموش میکنند.

مرتبط

محتوا