مقاله ی جامع و کامل راجع به چمن و ابياری چمن در پلی اتیلن روز

چمن و ابیاری چمن علاوه بر زیبایی و برقراری لطافت محیط، از نظر بهداشت مورد توجه است، بخصوص در مناطق معتدل و خشک که در اثر وزش باد گرد و غبار به هوا برخاسته و فضا را آلوده می سازد. محوطه چمن کاری چمن و هر نبات دیگر در طبیعت به طور وحشی بوده که…