فشارشکن

مقاله جامع و کامل تنظیم کننده فشار آکوسینک هانتر در پلی اتیلن روز

تنظیم کننده فشار اکوسینک یکی از چند تا ابزاری است که هانتر برای صرفه جویی در مصرف آب در اختیار شما  قرار داده. تنظیم کننده فشار اکوسینک تنظیم کننده فشار اکوسینک هانتر یکی از چند تا ابزاری است که هانتر برای صرفه جویی تو مصرف آب در اختیار شما  میذاره. کار این قطعه به این…

رشد گیاه

دوازده عنصر بسیار مهم جهت رشد چشم گیر گیاه در پلی اتیلن روز

دوازده عنصر بسیار مهم جهت رشد گیاه : وجود این عناصر در ساختارگیاهان باعث رشد گیاه درکمترین زمان خواهد شد. ازت (N) پتاسیم (K) فسفر (P) منیزیم (Mg) گوگرد (S) آهن (Fe) منگنز (Mn) مس (Cu) روی (Zn) بر (B) مولیبدن (Mo) کلر (CL)   نقش گوگرد در گیاه گوگرد یکی از عناصر ضروری مورد…