کنترلر پلی اتیلن روز

تنظیمات اولیه کنترلر X-CORE و تنظیم برنامه ابیاری A در پلی اتیلن روز

در این مقاله میخواهیم در مورد تنظیمات اولیه کنترلر ایکس-کر و ابیاری با آن صحبت کنیم. به شما میگوییم که هر کدام از این دکمه ها چه کارهایی میکند و چگونه میتوانید تاریخ و زمان دقیق را روی کنترلرتان تنظیم کنید. همچنین آموزش میده یم که چگونه  سه فاکتور اصلی یک برنامه آبیاری، یعنی زمان…

کنترلر بدون درب پلی اتیلن روز

چگونگی برنامه ریزی چندگانه کنترلر X-Core هانتر در پلی اتیلن روز

برنامه ریزی چندگانه کنترلربدون درب X-Core هانتر و ویژگی های دیگر آن و ابیاری با آن را در این مقاله بررسی می‌کنیم فاکتورهای مهم برای برنامه ریزی کنترلر اول زمان شروع ابیاری، دوم ایستگاه های 1 و2 برای مدت زمان ابیاری و سوم تعیین روزهای ابیاری که تنظیمشان کردیم. فاکتور اول باید با زدن دکمه…